Grădiniţa Noastră

Grădinitele sunt situate în același cartier, toate fiind în cartierul Zorilor, zonă liniștită, care deservește diverselor categorii de cetățeni, mediul de rezidență al copiilor fiind eterogen.

Populaţia şcolară este formată din copii în vârstă de 3-6 ani distribuiţi în grupe omogene sau combinate.


 • Grădiniţa dispune de material curricular (planuri de învăţământ, programe preşcolare)
 • Existenţa unor programe pentru activităţi opţionale
 • Existenţa unor instrumente de evaluare
 • Existenţa unei game variate de truse şi materiale pentru jocurile şi activităţile liber-creative
 • Gamă variată de auxiliare didactice
 • Educatoarele dispun de material didactic variat
 • Activităţi extracurriculare variat desfăşurate(excursii, teatru de păpuși, concursuri, etc.)
Personalul grădiniței:
 • Cadre didactice
 • Nr. cadre didactice: 25 educatoare

 • Personalul nedidactic:
 • Nr. 12 persoane
  – distribuit pe sectoare de activitate:
  grupe,bucătărie, spălătorie, întreţinere.

 • Grădiniţa beneficiază de asistentă medicală
 • Personalul auxiliar:
 • 1 secretară
  2 contabilă
  2 administrator


Baza materială:
 • 14 săli de grupă fiecare cu dependinţele necesare
 • birouri pentru personalul administrativ
 • spaţiu adecvat dotat şi utilat pentru bucătărie
 • alte dependinţe necesare desfăşurării activităţii alte dependinţe necesare desfăşurării activităţii
 • mobilier nou, personalizat
 • mijloace de învăţământ corespănzătoare, moderne
 • calculatoare
 • conectare la internet
 • cabinet medical
 • sala profesorala
 • sala de sport

Colaborări:

 Rezultate bune obţinute de copiii din grădiniţă la diferite activităţi desfăşurate cu ocazia cercurilor pedagogice, expoziţii, concursuri.
 Calificative de „Bine” şi „F.bine” obţinute de copii la şcoală.
 Implicarea unor grupe de copii în proiecte judeţene şi naţionale- „Ecogrădiniţa”, “Să citim pentru mileniul trei”, “Kalokagathia”.
 Activităţi desfăşurate de cadrele didactice în cadrul Comisiei metodice şi a Cercurilor pedagogice, participare cu lucrări la comunicări ştiinţifico-metodice, simpozioane.
 Implicarea unor grupe de copii în activităţi culturale şi sociale.
 Colaborare eficientă cu I.S.J. Consiliul judeţean, Primăria Cluj, în scopul asigurării condiţiilor optime de derulare a procesului instructiv-educativ.
 Parteneriat eficient cu familia.
 Parteneriat cu unele şcoli, cu instituţii de artă şi cultură, biblioteci.
 Partenariat cu biserica, poliţia, organele de protecţie socială şi paza contra incendiilor.
 Colaborare eficientă cu sindicatul.
 Colaborare cu ONG-uri, firme particulare pentru obţinerea de sponsorizări.

Grupuri de interese:

 M.E.N. doreşte ca unitatea să respecte normele în vigoare privind politica şcolară naţională.
 I.S.J.Cluj doreşte respectarea şi parcurgerea curriculumului, un învăţământ de calitate, obţinerea de performanţe.
 Copiii doresc educaţie, integrarea într-un program diversificat cu jocuri şi activităţi atractive.
 Părinţii doresc o cât mai bună pregătire a copiilor pentru integrarea cu succes în clasa I-a, condiţii optime de învăţare şi joc în grădiniţă.
 Comunitatea doreşte să se implice activ şi conştient în viaţa şcolii pentru a primi un feed-bach pe măsură.
 Cadrele didactice doresc să lucreze în condiţii optime, să îşi demonstreze calităţile profesionale, să fie motivaţi pe măsura efortului depus.
 Minorităţile naţionale şi religioase doresc accesul la sistemul de învăţământ preuniversitar fără nici o discriminare
 Alte unităţi de învăţământ doresc colaborare, schimburi de experienţă.